Elastcom Plastonit Antiplakát

Inteligentní nátěrové hmoty

XYLEN - technické parametry

XYLEN - technické parametry

Technické údaje

  • Báze - Směs izomerů derivátů benzenu s příměsí malého množství ethylbenzenu
  • Hustota je přibližně 0,87 g/cm3, xylen je tedy lehčí než voda
  • Ve vodě je prakticky nerozpustný
  • Rozpustný v etanolu, éteru, sirouhlíku
  • Bod varu je okolo 140 °C
  • Hořlavý, bod vzplanutí je 24-29°C
  • Narušuje plasty, gumy, nátěry

Ředění

Dle doporučení výrobce a technologických postupů aplikace nátěrových systémů.

Balení

V plechovkách s nálevkou 1 l a v kanystrech po 5 a10 l

Skladování

V suchém, větraném a netemperovaném skladu s maximální teplotou do +35°C

Bezpečnost

Nesmí se používat pro práce v uzavřených nevětraných prostorech. Při práci dobře větrejte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Hořlavina. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte plyny / páry.

AKTUALITY

16.09.2014 » Opravtestrechu.cz -...

Právě dnes jsme spustili nový web www.opravtestrechu.cz, který vás...

12.02.2014 » Jarní seminář společností...

Dne 13.3.2014 pořádáme již druhý ročník "Jarního odborného...

Více aktualit

Kontakt

IZOL-PLASTIK s.r.o.
Sídlo: Gajdošova 16,
615 00 Brno, Česká republika

Kancelář: Jahodová 64, Brno-Tuřany

Tel.: +420 548 216 521
Email: info@izolplastik.cz

O společnosti

Certifikace

ISO 9001:2009 management jakosti
ISO 14001:2005 enviromentální management

certifikace

Certifikace