Elastcom Plastonit Antiplakát

Inteligentní nátěrové hmoty

ANTIPOSTER

ANTIPOSTER
 • Znesnadnění vylepování plakátů
 • Vhodné do městských ulic a čtvrtí
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Dlouhodobá ochrana ocelových konstrukcí

Firma IZOL-PLASTIK s.r.o. vyrábí a dodává pro povrchovou ochranu ocelových konstrukcí dvouvrstvý nátěrový systém. Jedná se o systém na bázi akrylátových pryskyřic s obsahem kompozitních přísad. Systém je jednosložkový, rozpouštědlový. První vrstva obsahuje inhibitory koroze a druhý nátěr obsahuje práškový hliník. Nátěrové hmoty jsou připraveny k okamžitému nanášení na očištěný povrch.

ELASTCOM ANTIPLAKÁT

V případě extrémních výkyvů teplot při nanášení je možno tyto nátěrové hmoty ředit (viz. technické listy materiálů a zaškolení pro aplikaci).

Příprava povrchu

Odstraňte olej, mastnotu a jakoukoliv jinou kontaminaci povrchu vhodným odmašťovadlem (např. technickým benzínem nebo dodaným ředidlem). Odstraňte okuje, volnou rez a špatně přilnavé zbytky starých barev škrabkou a ocelovým kartáčem na stupeň St2 (ČSN EN ISO 8501-1:2007). Povrch musí být před aplikací i během ní suchý a čistý (viz. technické listy materiálů a zaškolení pro aplikaci).

Konstrukce z plastu (rozvodné elektrické skříně, plastové patice veřejného osvětlení) je nutné zbavit všech nečistot v podobě nalepených letáků, nálepek apod. Je třeba odstranit i zbytková lepidla.

U konstrukcí veřejného osvětlení (dále jen VO) je nutné dbát na rozpraskané vrstvy původních barev s odlupujícími se okraji. Tyto okraje a hrany je třeba mechanicky odstranit - nejlépe přebrousit ocelovými kartáči a obrousit el. bruskou z důvodu kvalitnějšího odstranění nesoudržných vrstev a zlepšení designu následných nátěrů.

Krycí dvířka patky sloupu veřejného osvětlení budou při aplikaci nátěru demontována a nátěr bude aplikován na hrany dvířek i patky.

Díry ve sloupech po různých mechanických držácích reklam budou při aplikaci zality barvou (vnitřní hrany), popř. před nátěrem přetmeleny nebo přelepeny.

Dilatační mezera mezi sloupem a patkou bude utěsněna před aplikací nátěru, a to:

 • Mezera do 10mm a větší bude utěsněna těsnícím materiálem nebo PU pěnou a z hora překryta PU tmelem
 • Mezera 5mm a menší bude utěsněna pouze PU tmelem

Patka sloupu VO nebo rozvodná skříň zasahující ve spodní části do hliněného podkladu bude po obvodu očištěna tak, aby byl nátěr proveden až po spodní okraj, je-li to možné, minimálně však 2 - 3mm pod úroveň terénu.

Držáky a konzoly na sloupech VO budou řešeny individuálně na základě požadavku objednatele, a to:

 • Demontáž úchytů a následná aplikace nátěrového systému
 • Při ponechání konzoly na sloupech bude nátěr aplikován speciálními způsoby (ploché štětce, nástřik, zalití)

Návod k použití

Nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchejte. Pokud možno neřeďte. (Ředění může být nezbytné, pokud aplikaci provádíte při nízkých teplotách a prudkých výkyvech počasí). Vysoké naředění snižuje podíl sušiny, a tím i tloušťku nanášeného filmu. Ředění může ovlivnit dobu zasychání.

 • Okrově žlutá RAL 1024
 • Ořechově hnědá RAL 8011
 • Červeno hnědá RAL 8012

Technické hodnoty nanášení

Nominální tloušťka suché vrstvy
Doporučená pracovní teplota Teplota objektu Relativní vlhkost
(µm) (°C) (°C) (%)
60 - 80
od + 3 do + 50
min. + 3 nad RB
max. 85

*RB – rosný bod

 • Min. tloušťka mokrého filmu pro dosažení nominální tloušťky je 100 - 125*m, měření lze provést hřebínkem
 • Doporučená technologická přestávka před aplikací dalšího nátěru je 24 hod.
 • Pigmentace dle vzorníku RAL

Technické hodnoty nanášení

Nominální tloušťka suché vrstvy
Doporučená pracovní teplota Teplota objektu Relativní vlhkost
(µm) (°C) (°C) (%)
100 - 120
od + 3 do + 50
min. + 3 nad RB
max. 85

*RB – rosný bod

 • Min. tloušťka mokrého filmu pro dosažení nominální tloušťky je 150 - 175*m, měření lze provést hřebínkem

Podmínky aplikace

Při provádění jednotlivých operací je jedním z nejdůležitějších kroků dostatečná příprava povrchu, a to v souvislosti s přilnavostí kompletního nátěrového systému. Realizační práce je nutno provádět dle podmínek pro nanášení. Při dešti, mlze a tvoření kondenzační vody je třeba práce zastavit, pokračovat lze po proschnutí podkladu. Technické otázky budou řešeny zaškolením v průběhu realizace. Realizační firmě se doporučuje provádět kontrolu jednotlivých mokrých i suchých vrstev a kontrolu nanášení. Kontrola se provádí pomocí příslušných měřících zařízení, např. měření mokré tloušťky hřebínkem, měření suché tloušťky tloušťkoměrem.

Aplikace AntiPlakátu

Nanáší se ručně štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách při spotřebě 0,2 kg/m2 na jednu vrstvu. Aplikace inertního materiálu se provádí bezprostředně po nanesení první vrstvy vrchního nátěru Aurel Elastcom, a to stavebním ručním mlýnkem. Po povrchovém zavadnutí se provádí druhý nátěr. Tato aplikace se u veřejného osvětlení provádí do výšky cca 2,5m.

Přilnavost k podkladu

Ochranný nátěrový systém HS ELASTCOM a AUREL ELASTCOM obsahují podíl termoplastů v nátěrovém filmu, což se příznivě podílí na jeho elasticitě na podkladech s různou teplotní roztažností. Při zasychání a vyzrávání dochází k určitému smrštění filmu, který, pokud je mechanicky nepoškozen, spolehlivě přilne k rozličným podkladům, ať již se jedná o staré nátěry, uhlíkovou ocel, Atmofix nebo žárově pozinkovanou ocel.

Pro zobrazení poptávky přejděte zde.

AKTUALITY

16.09.2014 » Opravtestrechu.cz -...

Právě dnes jsme spustili nový web www.opravtestrechu.cz, který vás...

12.02.2014 » Jarní seminář společností...

Dne 13.3.2014 pořádáme již druhý ročník "Jarního odborného...

Více aktualit

Kontakt

IZOL-PLASTIK s.r.o.
Sídlo: Gajdošova 16,
615 00 Brno, Česká republika

Kancelář: Jahodová 64, Brno-Tuřany

Tel.: +420 548 216 521
Email: info@izolplastik.cz

O společnosti

Certifikace

ISO 9001:2009 management jakosti
ISO 14001:2005 enviromentální management

certifikace

Certifikace