Elastcom Plastonit Antiplakát

Inteligentní nátěrové hmoty

Dvouvrstvý systém PLUS

Dvouvrstvý systém PLUS
 • vynikající přilnavost na zkorodovaném povrchu
 • účinně zabraňuje narůstání rzi
 • vysoká elasticita eliminující roztažnost konstrukce
 • vysoká životnost

Firma IZOL-PLASTIK s.r.o. dodává pro povrchovou ochranu ocelových konstrukcí narušeným hloubkovou korozí dvouvrstvý nátěrový systém s pasivačním stabilizátorem. Jedná se o systém na bázi akrylátových pryskyřic s obsahem kompozitních přísad. Systém je jednosložkový, rozpouštědlový. První vrstva je tvořena korozním stabilizátorem, který zamezí tvorbě nové rzi. Druhá vrstva tvoří adhezní vrstvu pro finální vrchní nátěr, dále obsahuje inhibitory koroze a třetí nátěr obsahuje práškový hliník. Nátěrové hmoty jsou připraveny po rozmíchání k okamžitému nanášení na očištěný povrch. V případě extrémních výkyvů teplot při nanášení je možno tyto nátěrové hmoty ředit (viz. technické listy materiálů a zaškolení pro aplikaci).

ELASTCOM DVOUVRSTVÝ SYSTÉM PLUS

Příprava povrchu

Odstraňte olej, mastnotu a jakoukoliv jinou kontaminaci povrchu vhodným odmašťovadlem (např. technickým benzínem nebo dodaným ředidlem). Odstraňte okuje, volnou rez a špatně přilnavé zbytky starých barev škrabkou a ocelovým kartáčem na stupeň St2 (ČSN EN ISO 8501-1:2007). Povrch musí být před aplikací i během ní suchý a čistý (viz. Technické listy materiálů a zaškolení pro aplikaci).

Návod k použití

Nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchejte. Pokud možno neřeďte. (Ředění může být nezbytné, pokud aplikaci provádíte při nízkých teplotách a prudkých výkyvech počasí). Vysoké naředění snižuje podíl sušiny, a tím i tloušťku nanášeného filmu. Ředění může ovlivnit dobu zasychání.

POPIS Stabilizačního nátěru:

KORING 131-1 je unikátní podkladový antikorozní přípravek na ocel s obsahem speciálních příměsí pro nano-technologickou přeměnu rzi (koroze) na stabilní produkty a rovněž na preventivní ochranu zdravého povrchu ocele. Činnost produktu KORING 131-1 se odehrává na molekulární úrovni (mřížky) kovu, kde neutralizuje kysličníky, čím zastaví rozpad materiálu a zaplněním chybějících molekul ocele zabraňuje vstupu dalšího kyslíku, což blokuje růst a vznik nové koroze.

KORING 131-1 je vysoce efektivním a účinným prostředkem protikorozní ochrany, který léčí zkorodovaný povrch a současně zabraňuje vzniku a růstu rzi (koroze). Používá se hlavně na silně zkorodované ocelové konstrukce, ale slouží i jako prevence před korozí u zdravých povrchů.

Bez použití přípravku KORING 131-1 zůstane každý ocelový povrch vystavený postupnému rozpadu vlivem koroze, která nastartuje svůj nezvratný ničivý proces už v průběhu několika sekund nebo minut po dokonalém očištění pískováním. Většinou záleží len na kvalitě ochranných nátěrů, jak dlouho dokážou "zpomalovat" tento proces. (Ani nejkvalitnější ochranné nátěry nedokážou úplně zastavit tento spuštěný ničivý proces koroze. V podstatě ho jen zpomalují pomocí přidaných antikorozních inhibitorů a vytvořenou ochrannou vrstvou před povětrnostními vlivy).

Jednoduchost aplikace produktu KORING 131-1 a jeho univerzálnost ve vztahu k vrchným povrchovým nátěrům mu dávají možnosti využití v širokém spektru aplikací, kde je nutné zabránit škodám způsobeným korozí.

VÝHODY:

 • Jednoduchá a rychlá aplikace
 • Vysoká a dlouhodobá stabilizační účinnost
 • Minimální požadavky na přípravu povrchu před aplikací
 • Snížení nákladů na přípravu povrchu
 • Snížení znečištění prostředí a ohrožení zdraví
 • Používá se i jako náhrada základného nátěru
 • Prodlužuje životnost všech nátěrových systémů
 • Eliminuje potřebu ekonomicky náročného pískování nebo obrušování rzi
 • Zlepšení hygienických podmínek (odstraňuje se prašnost vlivem rzi a použitých brusiv)

POUŽITÍ:

Blokátor koroze KORING 131-1 se využívá v průmyslu a stavebnictví při ochraně:

 • zkorodovaných plechových střešních krytin
 • zkorodovaných ocelových konstrukcí 
 • zkorodovaných strojírenských a hutnických výrobků
 • vnitřních dutin mostů a automobilů
 • skeletů dopravných zařízení (lodě, automobily, jeřáby apod.)

Technické parametry

 • Okrově žlutá RAL 1024
 • Ořechově hnědá RAL 8011
 • Červeno hnědá RAL 8012

Technické hodnoty nanášení

Nominální tloušťka suché vrstvy
Doporučená pracovní teplota Teplota objektu Relativní vlhkost
(µm) (°C) (°C) (%)
60 - 80
od + 3 do + 50
min. + 3 nad RB
max. 85

*RB – rosný bod

 • Min. tloušťka mokrého filmu pro dosažení nominální tloušťky je 100 - 125*m, měření lze provést hřebínkem
 • Doporučená technologická přestávka před aplikací dalšího nátěru je 24 hod.
 • Pigmentace dle vzorníku RAL

Technické hodnoty nanášení

Nominální tloušťka suché vrstvy
Doporučená pracovní teplota Teplota objektu Relativní vlhkost
(µm) (°C) (°C) (%)
100 - 120
od + 3 do + 50
min. + 3 nad RB
max. 85

*RB – rosný bod

 • Min. tloušťka mokrého filmu pro dosažení nominální tloušťky je 150 - 175*m, měření lze provést hřebínkem

Podmínky aplikace

Při provádění jednotlivých operací je jedním z nejdůležitějších kroků dostatečná příprava povrchu, a to v souvislosti s přilnavostí kompletního nátěrového systému. Realizační práce je nutno provádět dle podmínek pro nanášení. Při dešti, mlze a tvoření kondenzační vody je třeba tyto práce zastavit, pokračovat lze po proschnutí. Technické otázky budou řešeny zaškolením v průběhu realizace. Realizační firmě se doporučuje provádět kontrolu jednotlivých mokrých i suchých vrstev a kontrolu nanášení. Kontrola se provádí pomocí příslušných měřících zařízení, a to např. měření mokré tloušťky hřebínkem, měření suché tloušťky tloušťkoměrem.

Provádění hodnocení přilnavosti

Ochranný nátěrový systém HS ELASTCOM a AUREL ELASTCOM obsahují podíl termoplastů v nátěrovém filmu, což se příznivě podílí na jeho elasticitě na podkladech s různou teplotní roztažností. Při zasychání a vyzrávání dochází k určitému smrštění filmu, který, pokud je mechanicky nepoškozen, spolehlivě přilne k rozličným podkladům, ať již se jedná o staré nátěry, uhlíkovou ocel, Atmofix nebo žárově pozinkovanou ocel.

Přilnavost mřížkou dle ISO 2409 či ASTM D 3359, metoda B, je pro tento nátěrový systém nevhodná, neboť tahové síly, působící ve filmu vlivem jeho smrštitelnosti ve směru vodorovném k podkladu, mohou při jeho nařezání na čtverečky mřížky významně negativně ovlivnit klasifikaci výsledků zkoušky.

Podmínky pro provedení hodnocení přilnavosti - odtahovou zkouškou:

Použité lepidlo:

1/ LOCTITE Super ATTAK Gel
2/ SUPER GLUE
3/ Universum

Pozn.: Nutná doba vytvrzení pro dostatečné přilnutí je 24hod.

Pro zobrazení poptávky přejděte zde.

AKTUALITY

16.09.2014 » Opravtestrechu.cz -...

Právě dnes jsme spustili nový web www.opravtestrechu.cz, který vás...

12.02.2014 » Jarní seminář společností...

Dne 13.3.2014 pořádáme již druhý ročník "Jarního odborného...

Více aktualit

Kontakt

IZOL-PLASTIK s.r.o.
Sídlo: Gajdošova 16,
615 00 Brno, Česká republika

Kancelář: Jahodová 64, Brno-Tuřany

Tel.: +420 548 216 521
Email: info@izolplastik.cz

O společnosti

Certifikace

ISO 9001:2009 management jakosti
ISO 14001:2005 enviromentální management

certifikace

Certifikace